Frivilliga Radioorganisationen

FRO Norrtälje

Kontaktinformation

FRO Norrtälje
Stegelbäcksgatan 20
761 45 Norrtälje
E-post: norrtalje@fro.se
Tel: 0176-16695

Välkommen till FRO Norrtälje webbplats

 

Vi bildades 1950, och har vårt säte i Norrtälje.

FRO Norrtälje omfattar hela Norrtälje kommun.

FRO är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade.

Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar.

Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten

samt inom samhällets krisberedskap.

Härmed kallas till Avdelningsstämma 2018.

Tid: Torsdag den 5 mars 2018, klockan 19.00 Plats: FRO Lokalen Norrtälje

Dagordning:

1. Avdelningsstämmans öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Val av stämmosekreterare

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med stämmoordförande justera protokollet.

6. Frågan om stämman har kallats enligt stadgarna.

7. Avdelningsstyrelsens verksamhets-, ekonomi och förvaltningsberättelse

8. Revisorernas berättelse över räkenskaper, bokslut och förvaltning

9. Fråga om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen

11. Ärende från avdelningsstyrelse.

12. Ärende från enskild medlem.

13. Val av en revisor och en revisorsuppleant

14. Val av avdelningsstyrelse:

Ordförande        2 år

Sekreterare       2 år

Tre ledamöter:  1 år

Två ersättare:   1 år

Kvarstår i styrelsen:

Vice ordförande 1 år

Kassör:             1 år

15. val av ledamöter till FOS.

16. Val av ledamöter till FRG.

17. Val av valberedning bestående av två ledamöter, varav en sammankallande

18. Avslutning

Välkommen till FRO 464 Norrtälje

Hjärtligt välkommen till vår webbplats.
Föreningen har vid  årsmötet 2017, valt mig, Christer Ankersjö, till ny ordförade för FRO Norrtälje.
Jag är bosatt i Norrtälje sedan 1977. Mitt radiointresse har jag sedan 50-talet med främst kortvågslyssning och hembyggen efter John Schröders radiobyggböcker.

Välkommen som medlem!

Öppet hus

Vi träffas varje måndagskväll kl 19:00 i vår lokal, Regementsgatan 20 , Norrtälje

Du hittar vår lokal enklast genom att köra upp mot vakten vid f.d.LV 3, för att omedelbart före vaktgrindarna, ta till höger uppför backen.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök