Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Svenska kraftnät (Molos)

Foto av man som sågar nedfallet träd.Svenska kraftnät har skapat resurser för att snabbt kunna skicka ut röjningspatruller för rensning av kraftledningsgator när stormar och snöoväder åstadkommer strömbortfall i delar av landet. För att effektivt kunna leda detta arbete behövs ett säkert samband mellan ledningen och röjningsgrupperna. Detta löses genom ett Mobilt Lednings- och Sambandsstöd (Molos) som utrustas med bandvagnar och terränggående fordon. FRO ansvarar för att rekrytera och utbilda personal för att bemanna Molosgrupperna som har modern utrustning för trådlös kommunikation, både för tal- och dataöverföring.

Vill du veta mer? Mejla till Molos!
Molos grupper

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök