Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: IT-säkerhet 2027604, Falsterbo Kursgård (2020-11-19 - 2020-11-22 )

Sverige är under attack. Aldrig någonsin har det varit så mycket attacker som vi ser idag och mörkertalet är troligen stort. Det är inte bara myndigheter och företag som behöver vara medvetna och jobba proaktivt. Samhällets IT-säkerhet påverkas i högsta grad även av den utrustningen du har hemma som privatperson.

Kursen riktar sig till dig som har ett uppdrag som frivillig inom samhällets krisberedskap och kan hamna i en situation där du hanterar informationssystem av olika slag. Den ger god insyn och övergripande kompetens inom IT-säkerhetsområdet. Den ger kännedom om våra IT-näts brister och troliga risker samt ger kunskap om hur man bäst kan skydda sig mot medvetna och omedvetna hot.

Ur innehållet

 • Grunder informationssäkerhet.
 • Uppbyggnad av internet och grundläggande nätverkskomponenter.
 • Hur jobbar en hacker?
 • Hot och risker. Kan man skydda sig? Vad kan man göra för att gör minska risken?
 • Hur fungerar e-post och kryptering av denna.
 • Organisationer inom svensk informationssäkerhet.

För att gå kursen måste du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation samt ha ett uppdrag inom samhällets krisberedskap. Du måste dessutom ha god vana att arbeta med datorer.

Särskilda bestämmelser med anledning av covid-19.

 • Vi bevakar situationen med covid-19 och kan komma att ställa in kursen med kort varsel.

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Men det är även viktigt att du som kursdeltagare tar ett eget ansvar för att följa restriktioner och anvisningar.

 • Du ska inte delta i kursen om du har de minsta sjukdomssymptom.

 • Du ska inte delta i kursen om du tillhör någon riskgrupperna.

 • Du får åka egen bil till utbildningen om du känner oro for att åka med kollektiva transporter.
   
 • På kursplatsen kommer vi se till att du kan hålla lagom distans till övriga deltagare, både i lektionssalar och i förläggningen. Det kommer att finnas tillgång till tvättmöjligheter och handsprit.

Inryckning torsdag 19 november kl 08.00. Det finns möjlighet att komma till kursgården på onsdag eftermiddag/kväll.

Utryckning söndag 22 november kl 13.00

Sista dag för ansökan är fredag 23 oktober

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök