Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

FRO Skåne Nordväst

Frivilliga RadioorganisationenFROhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Frivilliga_Radioorganisationenhttps://www.facebook.com/frivilligaradioorganisationen/
Postadress:c/o Ulf Palm
Norden 618
262 79 HELSINGBORG
E-post:skanenordvast@fro.se
Webbplats:
Del av förbundFRO Skåne

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök