Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: Rakel Användare 2047430, Revingehed (2020-11-28)

Utbildning för att bli användare av Rakel inom Försvarsmakten. Kursen är i första hand avsedd för signalsiter i hemvärnet men även andra i hemvärnet med behov av Rakel-kompetens är välkomna.

Kurstid: Lördagen den 28 november klockan 09.00 - 18.00
Kursplats: P7, Revingehed

Sista dag för ansökan är 2020-11-01

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök