Välkommen till FRO 464 Norrtälje

Hjärtligt välkommen till vår webbplats.
Föreningen har vid  styrelsemötet 2021, valt mig, Lennart Lundholm, till ny ordförade för FRO Norrtälje.
Jag är bosatt i Norrtälje sedan 1976. Mitt radiointresse har jag sedan 70-talet med främst kortvågslyssning.

Välkommen som medlem!