Hemvärnet i vår kommun

Vårat åtagande är att förse Roslagen hemvärnsbataljon
med lämpliga utbildade stabs och sambandsfolk.

Vi har en medlem som heter Lennart Lundholm

han kan nog svara på de flesta frågor ni har.

Klicka här här så kan ni skicka en fråga.