Frivilliga Radioorganisationen

FRO Norrtälje

Frivilliga Resursgruppen, FRG

FRG, som kallas in vid behov av Räddningstjänsten, organiserar en rad frivilligorganisationer som

Sjövärnskåren, Bilkåren, Civilförsvarsföreningen och många fler,

i en grupp som kan sättas in i extrema situationer i samhället. Även FRO ingår och kan ställa upp med kvalificerad personal.

För att vara med i FRG och skriva avtal med kommunen krävs att man genomgår en 36 timmars utbildning

som bl.a. innehåller krishantering, förstahjälpen och sårbarhet i samhället.

Samarbete med kommunen

Vi arbetar målmedvetet för att hitta bra samverkansformer med de kommunala verksamheterna.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök